Грийн кюб хостел лого

Политика за настаняване

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „ГРИЙН КЮБ“ ООД по повод предоставяните от хостел Green cube услуги и гостите на хостела.

Общите условия по-долу важат за резервации в хостел Green cube, направени на уебсайта www.greencubehostel.com и Вие трябва да потвърдите, че ги приемате, за да направите успешна резервация. Във Ваш интерес и за Ваша собствена защита се изисква да прочетете внимателно тези условия, преди да направите резервация. Ако не разбирате нещо, моля, поискайте от нас допълнителна информация.

 1. Извършване на резервация и документи за самоличност, изисквани при пристигане в хостела
  1. Моля, следвайте указанията, поместени на уеб сайта, мобилния сайт или приложението или се посъветвайте се с нас, за да направите резервация.
  2. Когато направите и потвърдите Вашата резервация, Вие ще получите номер за потвърждение. Резервацията няма да бъде обвързваща за „ГРИЙН КЮБ ООД“, докато не ви издадем номер за потвърждение.
  3. Вашата резервация не може да се прехвърля или препродава изцяло или отчасти.
  4. Когато се настанявате в хостела, от Вас ще бъде изискан валиден документ за самоличност за регистрация в мястото за настаняване, съгласно Законодателството на Република България.
  5. Трябва да сте на възраст 18 или повече години, за да направите резервация при нас и да пренощувате сами. Ако Вие сте под 18-годишна възраст, е необходимо да бъдете придружен от пълнолетно лице, което да се регистрира и настани.
 2. Плащане и цени
 1. Настаняването в хостел Green cube е в капсули/легла, като максималната заетост на капсула е един гост.
  1. Цената за всяка капсула е публикувана на нашия уеб сайт, мобилен сайт или приложение към момента на извършване на резервация по този канал или в случай на телефонна резервация – цената, която ви е съобщена по време на резервацията и която е видима на уебсайта.
  2. Цените са за капсула за нощувка, включват ДДС, туристическа такса и застраховка и са без храна и допълнителни услуги. Възможно е да добавите допълнителни услуги чрез доплащане при настаняване или по време на Вашия престой. Цените са в български лева.
  3. Всички плащания през уебсайта са дължими изцяло в момента на резервацията и не подлежат на възстановяване, в случай, че анулирате своята резервация.
  4. Ние ще поискаме да ни предоставите данни от дебитна или кредитна карти в момента на резервацията и ще таксуваме тази платежна карта за цената на целия престой на резервацията, дори ако не пристигнете.
  5. Запазваме си правото да прекратим всяка направена резервация, за която не сме успели да получим плащане от госта на датата на дължимото плащане.

 

 1. Анулиране, промяна, възстановяване на суми и неявяване
  Анулиране
  1. Хостел Green cube работи само с Негъвкави тарифи/Цени с невъзвръщаема стойност.
  2. Тъй като резервациите с негъвкави цени са с отстъпка, плащания, направени за тези резервации, не се възстановяват.
  3. След като сте се настанили в хостел Green cube, Вие не можете да анулирате съответната резервация, без да бъдете таксувани с цялата сума по резервацията.

Неявяване и промяна

  1. Ако не пристигнете в хостела на определената дата за пристигане, ще бъдете считано за „неявил се“ и Вашата резервация ще бъде анулирана, а съгласно нашите правила за анулиране не се възстановяват изплатени средства на госта.
  2. В случай, че предварително Ви е известно, че няма да можете да се настаните в деня на резервацията, моля свържете се с нас, за да направим промяна на датата на резервацията за бъдещ период.
  3. В случай, че цената на резервация, в който и да е бъдещ период е по-висока от първоначално заплатената сума, ние ще поискаме от Вас доплащане на разликата при настаняване.

Процес на възстановяване на средства

  1. Ако събитие, което е извън наш контрол, има вероятност да ни попречи да предоставим услугата за настаняване по Вашата резервация, можем да анулираме резервацията като Ви уведомим за това (по имейл) и ще възстановим в пълен размер всички извършени от Вас плащания по платежната карта, която сте използвали, за да направите резервацията.

Настаняване, напускане и преместване

  1. Можете да се настаните след 14:00 ч. на насрочената дата за пристигане, освен ако не заплатите такса за ранно настаняване (след 10:00 ч.) директно в хостела, което винаги зависи от наличността.
  2. Трябва да освободите стаята преди 11:00 ч. на насрочената дата за напускане. Вие можете да заплатите такса за късно освобождаване до 14:00 ч., в случай, че заетостта позволява. Ако не освободите стаята до c 11:00 ч., може да Ви таксуваме за късно напускане, а в случай, че не освободите до 14:00 ч., ще Ви таксуваме следваща нощувка.

Правила за преместване в друго място за настаняване

  1. В редкия случай, ако при пристигане по резервация няма свободна капсула за Вас, ние се ангажираме да ви осигурим стая в алтернативно място за настаняване за наша сметка и да заплатим разумната цена за превоз дотам; или по Ваше желание или, ако според нас не съществува подходяща алтернативна възможност за настаняване в друго място за настаняване – да анулираме вашата резервация и да Ви възстановим всички суми, които сте заплатили предварително за неналичната капсула.

 

 1. Вашият престой –  Права и задължения на станите
 1. Хостел Green cube се задължава да предостави на гостите на хостела заявените и заплатените от тях услуги в пълен размер.
 2. Хостел Green cube се задължава при вече потвърдени и заплатени резервации да не променя цената на заплатените услуги.
  1. Ние осигуряваме една стая с достъп за инвалидни колички и за хора с ограничена подвижност, в зависимост от наличността. Моля, уточнете това изискване по време на резервацията.
  2. Не трябва да превишавате максимално определената заетост за капсулата, която сте резервирали. Максималната заетост е един гост.
  3. Ще се опитаме да ви окажем съдействаме за специални изисквания и предпочитания, но всички резервации на капсули зависят от наличността.
  4. Когато правите резервация, Вие приемате да не използвате хостел Green cube или неговите помещения за извършване на търговска дейност или дейност, насочена към получаване на печалба, без предварително писмено съгласие от „ГРИЙН КЮБ“ ООД. Можем да прекратим Вашата резервация и да задържим всички средства, които са заплатени за тази резервация, ако считаме, че сте нарушили тази клауза.
  5. В хостела не е позволено настаняването на нерегистрирани посетители и воденето на външни лица в помещенията за сън. Външни лица могат да бъдат посрещани само в общите помещения.
  6. Пушенето е забранено във всички помещения с изключение на определените зони за пушене извън хостела. Ако пушите в помещенията на хостела, можем да прекратим Вашата резервация и си запазваме правото да поискаме незабавно погасяване на нашите разходи за основно почистване или ремонт, или възстановяване на щети на помещението, както и разходите за стаята за всеки период, през който тя е неизползваема.
  7. Не трябва да внасяте в помещенията никакви потенциално опасни предмети.
  8. В помещенията за сън не е позволено приготвяне на храна и включване на кухненски или лични отоплителни електроуреди.
  9. Гостите на хостела са длъжни да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хостела и да поддържат и опазват обществения ред. По време на престоя им гостите на хостела носят отговорност за всички щети, причинени в резултат на повредено и/или липсващо имущество, собственост на хостела. Кухненски уреди, включително, но не само, готварски печки, микровълнови фурни, хладилници и тостери, трябва да се експлоатират съвестно и контролирано от гостите, като се следват условията за безопасност. Всеки малък електрически уред/устройство трябва да се изключва от електрическата мрежа след използване.
  10. Не трябва да смущавате други гости или нашия персонал, включително, но не само чрез вдигане на шум или непристойно поведение.
  11. Хостел Green cube не носи отговорност за вреди нанесени на гостите, причинени от действия на трети лица.
  12. Хостел Green cube не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от капсулите/стаите, когато те не са съхранявани в сейф, както и за щети, причинени от трети лица.
  13. Вие трябва да върнете ключ картата, предоставена Ви за достъп до помещенията, когато напускате хостела. Ако не направите това, можем да ви таксуваме за резервна ключ карта. В случай, че пропуснете да върнете ключа си при напускане, Ви молим да се свържете с хостела, за да уговорим възможност за връщането му.
  14. Ако не спазвате посочените по-горе правила, по време на Вашия престой в хостел Green cube, ние можем да прекратим Вашата резервация и да ви помолим да напуснете хостела веднага и можем да задържим всички средства, които са ни заплатени за тази резервация. Ако преценим, че неспазването от Ваша страна е достатъчно сериозно, ние можем да откажем да приемаме бъдещи резервации от Вас.
 1. Допълнителни услуги
  1. Предлагаме определени допълнителни услуги, които се заплащат на място в хостела, както и безплатни такива.
  2. Ранното настаняване и късното напускане като услуги винаги зависят от наличността.
 2. Домашни любимци
 1. В хостел Green cube не се допускат домашни любимци с изключение на кучета-водачи.
  1. Кучета-водачи за хора с нарушено зрение и кучета-водачи за хора с увреден слух могат да бъдат доведени в хостела безплатно и само в случай, че резервацията на госта е за стая за хора с увреждане.
  2. По никое време не трябва да оставяте без надзор кучето-водач и винаги трябва да го държите на повод във всички общи помещения.
 1. Общи положения
  1. Ние обработваме вашите лични данни в съответствие с нашата Политика за личните данни. Моля, отделете време, за да се запознаете с нея, тъй като тя съдържа важни условия, които се отнасят до Вас. Като предоставяте лични данни във връзка с дадена резервация, Вие давате съгласие за такава обработка от свое име, а за личните данни, които се изискват на правно основание, не е необходимо изрично съгласие. Изменения на тези условия: Запазваме си правото да променяме тези условия от време на време, а условията, валидни за Вашата резервация са тези, които са в сила към датата на резервацията.
  2. Законни права: Ако сте отделен потребител, вие имате определени законни права. Ако някое от тези условия противоречи на законно право или законът се промени и вашите законни права се променят, тогава законните права ще имат предимство пред тези условия.
  3. Събития извън наш разумен контрол/форсмажор: „ГРИЙН КЮБ“ ООД не носи отговорност за неспазване на някое от нашите задължения по отношение на Вашата резервация поради някое нежелано събитие, което е извън нашия разумен контрол, включително, но не само, наводнения, земетресения, екстремни неблагоприятни метеорологични условия, природни бедствия, други стихийни бедствия, терористични актове, частична или пълна отмяна или забавяне на голяма публична проява, пожар  или авария на  мрежата за електроснабдяване, газ, вода или друга комунална услуга, машини и съоръжения, компютри, превозни средства или рухване на строителни конструкции. Ако събитие, което е извън наш контрол, има вероятност да ни попречи да извършим настаняване по Вашата резервация, ние можем да я анулираме като Ви уведомим писмено за това и възстановим в пълен размер всички извършени от Вас плащания във връзка с тази резервация по начина, по който първоначално е заплатена.

Оплаквания, въпроси и спорове

  1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, следва да бъдат предявени на място в хотела с подробно писмено описание на несъответствието между договорено и предоставените услуги и при наличие да се представи доказателство. Управителят на хостел Green cube извършва проверка по постъпилата претенция и в седемдневен срок дава писмен отговор на госта дали приема претенцията. В случай на уважаване на цялата или на част от претенцията, на госта се възстановява недължимата сума, по начина, по който първоначално е заплатена.
  2. Всички гости, които са направили своята резервация чрез посредничеството на трети лица, следва да отнесат оплакванията и рекламациите си към тези лица. „ГРИЙН КЮБ“ ООД  не носи отговорност за условия и услуги обещани на Титуляр или Клиент от трети лица, но несъдържащи се в изпратената от него оферта за резервация.
  3. „ГРИЙН КЮБ“ ООД не носи отговорност за загуби, които не са причинени от нарушаване на тези условия от нас и за загуби, които не са били предвидими и за двете страни по време на изготвянето на договора. Загубата е предвидима, ако е очевидно, че това ще се случи или ако към момента на изготвяне на договора както ние, така и вие сте знаели, че това може да се случи – например, ако сте го обсъждали с нас по време на извършване на резервацията.
  4. Желаем да осигурим безопасна и сигурна среда за Вашия престой и при необходимост ще вземем съответни мерки за сигурност. Ако по време на Вашия престой възникне произшествие, водещо до кражба, загуба или повреда на Ваше имущество, ние ще извършим вътрешно разследване и ще докладваме за това в Районното полицейско управление.
  5. Няма да носим отговорност при никакви обстоятелства за загуба или повреда на превозни средства, с които сте се пристигнали в хостела или за оставено в тях имущество, независимо дали са паркирани на паркинг, свързан с хостела или не.
  6. Нищо в тези условия не изключва или ограничава нашата отговорност за измама или смърт или телесна повреда, причинена поради небрежност от наша страна или по друг начин, който би бил незаконен за нас.
  7. Тези условия и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с тези условия, се уреждат и тълкуват в съответствие с българкото законодателство.
  8. Въвели сме подходящи мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни от случайно изгубване, използване или осъществяване на достъп до тях по неупълномощен начин, както и срещу тяхната промяна или разкриване. В допълнение ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, за които съществува служебна необходимост да са им известни. Те ще обработват Вашите лични данни единствено съгласно нашите инструкции и са субект на задължение за поверителност. Въвели сме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на личните данни и ще уведомим Вас и всеки отговорен регулатор при нарушение на сигурността, когато съществува законово изискване да го направим.
 1. Информация за нас и как да се свържете с нас
  1. Хостел Green cube е собственост на „ГРИЙН КЮБ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тотлебен“ 63, ет. 5

 

 1. Търговската марка Green cube
  1. Цялото съдържание, присъстващо в сайта, а именно –  логото, текстът и шрифтът, съдържащи се в него, надписи и изображения, графики, дизайн, база данни, описания, процеси, софтуер за резервации и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право,  съдържанието на Общите условия, са собственост на „ДРС Травел“ ЕООД в срок до 17.10.2024 г., а след тази дата – на “ГРИЙН КЮБ“ ООД. Можете да използвате уеб сайта www.greencubehostel.com, мобилния сайт и приложението, както и тяхното съдържание единствено за лична, нетърговска и частна цел, като винаги спазвате приложимите закони за авторското право.
  2. Всички търговски марки, търговски наименования, марки на услуги и всички други марки, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани на уеб сайта, мобилния сайт и приложението, са собственост на “ГРИЙН КЮБ“ ООД и не могат да се използват, възпроизвеждат или променят без предварително писмено одобрение от “ГРИЙН КЮБ“ ООД. 12. Отказ от отговорност.
  3. Въпреки че ще положим всички възможни усилия, за да гарантираме, че информацията, поместена на уеб сайта, мобилния сайт и приложението е точна и публикувана добросъвестно, без да накърнява законни права на потребителите, „ГРИЙН КЮБ“ ООД отказва в максималната степен, разрешена от закона, всички гаранции за това.
 2. Промени в тези Общи условия
  1. „ГРИЙН КЮБ“ ООД си запазва правото да отменя, изменя или променя разпоредбите и съдържанието, съдържащи се в уеб сайта, мобилния сайт и приложението на хостел Green cube или да допълва тези Общи условия по всяко време без предизвестие. Ще бъдете уведомени за всички промени в настоящите Общи условия, когато те са представени на уебсайта.